Collectie: Sphaleriet

 

Sphaleriet, ook bekend als zinkblende of blende, is het voornaamste ertsmineraal voor zink en wordt ook gewaardeerd voor zijn aanzienlijke hoeveelheden andere elementen zoals cadmium en indium. Het mineraal is essentieel in tal van metallurgische en chemische processen. Sphaleriet kristalliseert in het kubische kristalstelsel, specifiek het tetraëdrisch type. Het is berucht om zijn perfecte dodecaëdrische splijting en zijn typisch harsachtige tot adamantine glans. De kleur van sphaleriet varieert sterk, afhankelijk van de sporenmetalen die het bevat. Het kan kleurloos, grijs, geel, rood, groen, zwart of bruin zijn. De meest voorkomende kleur is echter bruin tot geel. Wanneer het ijzergehalte toeneemt, wordt het mineraal donkerder en uiteindelijk bijna zwart.

✧ Werking 

Sphaleriet is hier om je energieën te gronden en je onderste 3 chakra's te activeren. Het verhoogt iemands moed, gedrevenheid en focus niveaus tot hoogten waarvan ze nooit wisten dat ze die in zich hadden.